top of page

MENTORLUK

Birçok uzman farklı tanımlamalarla mentorluğu açıklamıştır. Benim okuduklarım içinden en yalın anlatımın "The Complete Guide of Mentoring" kitabının da yazarı olan Hilarie Owen'ın tanımında yer aldığını düşünüyorum.
"Mentorluk, bilginin, sosyal sermayenin ve psikolojik desteğin, ihtiyaç duyulan teknik bilgi, kariyer veya profesyonel gelişim niyetleri ile alıcıya(mentiye) gayri resmi aktarım sürecidir. Bu süreçte, konu hakkında daha fazla bilgiye, bilgeliğe ve deneyime sahip olduğu kabul görmüş bir kişi (mentor) ile daha azına sahip olan kişi (menti) arasında genellikle yüz yüze ve uzun bir süreye yayılan resmi olmayan iletişim olması gereklidir.
Mentorlük genellikle uzun dönem kariyer hedeflerine odaklan öğretici bir ilişkidir.Mentorün bilgi, güç ve etkisi mentiye kariyer hedeflerine ulaşmada yön gösterir.
Mentorler mentileri ile olan ilişkilerinde koçluk yetkinliklerini kullanabilir Ancak bundan farklı olarak mentor deneyimini,tecrübesini ve bağlantılarını mentinin gelişim sürecinde kullanabilir.
Mentorlüğü koçlukdan ayıran önemli farklardan biri de geleceğe odaklanmasıdır.
denizkabuk_edited_edited.jpg

Kurumsal hayattaki deneyim ve birikimlerim ile kurumlara ve bireylere mentorluk hizmeti sunuyorum. İhtiyaçlarınızı anlamak ve başlamak için bir ön görüşme yapabiliriz. 

Her görüşme 1 saat sürmektedir. Faydanın ortaya çıkması için ortalama bir yıl gerektiğini unutmayın. 

bottom of page